nlenfrde

Bewustwording

Hier vindt u de promoties van Herken Ouderverstoting

Tip van de Week

Hier vindt u veel bruikbare tips

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten

Symposium

25 februari 2019

Oproepen

Overzicht van de verschillende oproepen

Als eerste vraag ik iedereen even onderstaande link te openen en de geschiedenis tot je te nemen:

https://www.herkenouderverstoting.com/info-ouders/wat-is-het/bereikt-tot-nu-toe

Als je dit zo leest, dan kan het niet anders zijn dat jij je hoort te realiseren dat er enorme spelletjes met jou worden gespeeld. Dan heb ik nog deze:

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/overheid/nieuws/1_op_6_rijksambtenaren_onder_druk_gezet_niet_integer_handelen/

https://www.fnv.nl/site/over-de-fnv/perskamer/persberichten/1470153/rapport_integriteit_bij_de_rijksoverheid

Zeker in relatie tot de geschiedenis zou dit jouw ogen moeten openen. Maar voor alle duidelijkheid haal ik 2 zaken aan:

Rond de jaren 2000 was er al genoeg bekend rondom ouderverstoting bij het Ministerie van VenJ.

Sterker nog, professor Hoefnagels heeft diverse malen ‘iedereen die er toe doet/deed’ gewaarschuwd: terug de schoolbanken in; we stevenen af op een epidemie, op een maatschappelijke ramp! En kijk waar we nu inzitten…..(kans dat jouw kind ook weer in een verstotingssituatie komt en/of andere ellende is zeker 80%) Nu zou je zeggen, die waarschuwingen van diverse mensen, waaronder dus professor Hoefnagels, die zijn serieus genomen, maar nee hoor! Als reactie heeft het Ministerie van VenJ, nou ja, de Raad van Kinderbescherming, die in hetzelfde gebouw zit en onder dus het ministerie valt, het rapport Het verdeelde kind ingekocht(!!!!) En zo ouderverstoting gelegaliseerd.

Immers, in dat rapport wordt de koninklijke weg gepropagandeerd door ene heer Ed Spruijt, een pedagoog, niet meer dan dat,  (ga met pensioen, echt waar…tjonge) Koninklijke weg = rust! “Als jij echt van jouw kind houdt, dan laat jij jouw kind met rust!”.

Met het verzonnen idee dat het kind nu eenmaal afhankelijk is van de zorg ouder (lees moeder) en als dus die zorg-ouder de andere ouder niet trekt, er gestresst van raakt, is dat schadelijk voor het kind. Beter is dus je koest te houden en te wachten tot het kind oud genoeg is om uit zichzelf naar je toe te komen!

Gelukkig is er 10 november 2017 definitief afgerekend met die koninklijke weg: Presentatie Tavecchio en Stam

Die rust is juist contra productief en schadelijk voor de sociale- emotionele en identiteitsontwikkeling van jouw kind.

Diverse mensen hebben geageerd door de jaren heen, wetenschappelijke discussies gevoerd over die theorieën van Ed Spruijt, polemieken genoemd, maar ze werden voor gek gezet, niet gehoord, gedemoniseerd. Schandalig! Maar wel tekenend voor dus het ministerie en consorten. Kijk naar sommige spelers en heb alleen maar heel veel respect! Dat zij al zo lang hun best doen voor ons!

Laten we wel wezen, Herken Ouderverstoting heeft het tij mee.

Konden de ministeries VenJ en WVS, plus de rechtspraak tot voor kort hun repressieve beleid onder de pet houden, sociale media heeft alles veranderd. We nemen nu een grote sprong in de tijd, want de voorspelling van Hoefnagels is uitgekomen. Het volk mort en is boos.

De recent gepubliceerde onderzoeken spreken voor zich:

Een ontstellende toename van een ouder gezinnen, zonder enige bemoeienis van een vader, een mannelijk rolmodel. Waarbij deze eenoudergezinnen het maatschappelijk niet redden en een grote aanslag plegen op het gemeenschapsgeld. Het hebben van een kind is een ‘recht’ verworden. Maar valt vervolgens ook tegen, met alle gevolgen voor dat kind en die ouder. Recent onderzoek door CBS/UvA; 1 op de 5 nu volwassen kinderen geboren tussen 1971 en 1991 heeft GEEN contact met vader (in verhouding tot 1 op de 20 met moeder) De stiefouder als vervangend rol model gaat niet op; de kans dat dit soort samengestelde gezinnen slaagt is nog lager dan de kans dat pappa en mama bij elkaar blijven en die gaan al te vaak/ te snel uit elkaar; 1 op3!!!!

Idiote getallen, met heel veel (financieel) leed.

Het begint natuurlijk wel wat te dagen bij de ministeries en ach, de politiek wil zo af en toe wel wat piepen en vragen, dus dan komt er bijvoorbeeld de motie van Recourt! (2015)

Dit is dus het tweede wat ik aan ga halen om jullie ogen te openen.

Feit is dat deze motie is aangenomen om juist de complexe/high conflictscheidingen aan te pakken. Toen werd het nog de vechtscheiding genoemd, maar ach, Herken Ouderverstoting heel hard bijgedragen aan de bewustwording en geloof mij; ze weten het best daar op de ministeries en de rechtspraak. Maar nu komt ie:

Al weten ze het best; de wil om er nu werkelijk iets aan te doen, het effectief aan te pakken is er NIET!

Toen die motie werd aangenomen was het ministerie van VenJ er als de kippen bij om iets met die motie te doen. We moeten allemaal Professor Barendrecht van Hiil erkentelijk zijn; hij kwam met het idee om de bevolking zelf te bevragen naar eventuele oplossingen en o, wat heeft het ministerie dit onderschat!

Over de 500 plannen en een groot enthousiasme!

Ouderverstoting stond in één keer op de kaart, zo ook passende oplossingen.

Voer in zou je zeggen, maar hee dan kom je aan het verdienmodel, want er gaat zeker 2 miljard om bij dus die complexe scheiding.

Herken Ouderverstoting heeft zich bepaald niet populair gemaakt bij de Ministeries en de Rechtspraak (en aanverwante clubs).

Simpelweg omdat wij het aandurven om alles te benoemen en de verantwoordelijken aan te spreken. Hen niet weg te laten komen met spelletjes. Of je dus Peter Levenkamp heet, al jaren mee draait en in 2004 al voor de camera roept dat dit zo niet kan. Of dat je Anna van Beuningen heet en ons mei 2018 vraagt om de komende 4(!) jaar nu braaf de mond te houden en Rouvoet de kans te geven. En dus accepteren dat er 4 x 16.000 kinderen bij komen….Of dat je prinses Laurentien heet en ons even dacht af te serveren door ons te vertellen dat vriendjes heel belangrijk zijn voor onze kinderen….serieus?! Of je nou in de projectgroep visiedocument scheiding van de Rechtspraak zit (Marion Beckers, Johan Visser, Deirdre Kleijn) en voor de bühne roept iets aan dat toernooimodel te willen doen, maar vervolgens professor Barendrecht uit de weg gaat en vervolgens  gisteren telefonisch te verklaart dat het nog wel jaaaaaaren kan duren….Het maakt Herken Ouderverstoting geen barst uit.

Zo lang je het ene roept, maar het andere laat zien, zal je ons tegen komen en zal Herken Ouderverstoting noodgedwongen dan maar de voorlichtende rol van de overheid op zich nemen. Door ouders te informeren, voor te lichten, te steunen, te vertellen wat zij zelf, binnen de wet nog wel kunnen doen, zonder hun kind te belasten, om als nog een rol in het leven van hun kind te kunnen vervullen.

En ja, daarnaast zullen wij de verantwoordelijke personen ook informeren en ‘adviseren’, vertellen wat de oplossingen zijn, of ze dat nou willen of niet. Immers; eenmaal bewust kan niemand meer wegkijken.

Op basis van deze informatie wil ik iedereen waarschuwen:

Kijk naar de spelletjes die met onze levens worden gespeeld en besef dat er in Den haag heel andere belangen heersen, dan die goed zijn voor ons.

Een ieder die roept dat het een weg is van de lange adem, bagatelliseert ouderverstoting, want de oplossingen zijn er. Het is een kwestie van willen en doen.

Mensen die gezellig met Rouvoet kopjes thee drinken zijn wolven in schaapskleding!

Dat hele platform is één grote farce en fiasco. Kijk naar wie er in dat platform zitten, of beter, wie niet:

 • De echte wetenschappers (echte onderbouwde kennis),
 • de politie (rol wijkagent)
 • het openbaar ministerie (strafbaarstelling, sanctionerend optreden),
 • ouderbelangengroepen zoals Herken ouderverstoting, het VKC , st Kog (ervaringsdeskundigen),
 • maar zeker ook Hiil (van rechtsstaat naar rechtszorg) worden gemeden.

Voor de bühne wordt geroepen dat ‘men’ ’iets’ aan ouderverstoting wil doen (waarbij ‘men’ dan heel vies kijkt bij het woord en het uitspuugt), maar kijk nou eens naar de praktijk en schrik!Op dit moment worden overal in het land zogenaamde pilots uitgevoerd. Ouders en kinderen zijn nu experimentjes zonder enige wetenschappelijke kennis of onderbouwing.

Daar gaat dus onze 4,5 miljoen belastinggeld naar toe! Daar zijn wij natuurlijk ZELF bij! En de vraag is dus of wij dat laten gebeuren…

 • Verandering zal dus vanuit ons, de burger, de ouder, moeten komen en dat kan!Met alle kennis die nu voorhanden is. Die verzameld is op onze websites (ja kijk ook op die van stichting KOG en het Vader Kenniscentrum).
 • Als jij dus je echt verdiept in ouderverstoting en stelling neemt.
 • Trajecten/pilots weigert.
 • Het spel niet meer meespeelt.
 • De markt van 2 miljard niet gaat spekken.
 • Je niet voor de gek laat houden door ‘foute’ lui die zeggen ons te vertegenwoordigen en zogenaamd bruggen bouwen en verbindend willen zijn door kopjes thee te drinken met Rouvoet! (echt waar, ik ben ik heel boos over…) Door Herken Ouderverstoting te steunen! Door onze website/facebook en andere sociale media te delen. Door onze folders te verspreiden. Door ouderverstoting overal, waar je maar kunt, bespreekbaar te maken, door al onze tips te verspreiden en te delen. Door iedereen op het matje te roepen die het anno nu nog aandurft tegen jou te roepen dat het een zaak van de lange adem is!! Want dit soort lui zijn de gevaarlijkste; ouders die zelf zogenaamd ‘last ‘ hebben van ouderverstoting, maar totaal niet de intentie hebben er effectief iets aan te doen. Dit soort lui bagatelliseert ouderverstoting waardoor de overheid de ruimte krijgt er mee weg te komen.   
 • Lees je goed in, laat je door ons informeren en sterken en kom op voor jouw kind! Het is ook bij jou een kwestie van willen en doen.
 • Pik niets meer!! Laat je door niemand meer afserveren. Niemand die nog strepen zet door levens! Ook niet die rechter, die ’s avonds haar/zijn voeten om hoog gooit en met een kaasplankje en een wijntje onderuit zakt.
 • En stel jezelf eens deze vraag; als je echt als ouder ‘last’ hebt van ouderverstoting, hoe kan het dan zijn dat je als ouder niet het gevoel van urgentie hebt?! Welke eigen agenda voer je dan en zijn dit soort mensen dan wel degenen die ons zouden moeten willen/mogen vertegenwoordigen. De vraag stellen is hem beantwoorden.