nlenfrde

Beste ouders en iedereen die mee leest: besef dat de jeugd onze toekomst is!

Kijk naar de linkerzijkant, het factsheet, naar de cijfers…Schrik en realiseer je dat er op dit moment 1 miljoen mensen in Nederland rondlopen met een jeugdtrauma vanuit een loyaliteitsconflict.

Nou en?! Nou, dit gegeven is de nationale epidemie en ramp die al rond de eeuwwisseling is voorspeld, met alle gevolgen van dien. Immers:

Het verstoten van een ouder is ernstig belemmerend voor de sociale en emotionele en identiteitsontwikkeling van het kind. Het kind ontkent hiermee 50% van zijn/haar DNA. Het kind omschrijft de voorkeursouder als 100% positief. Door het opgroeien bij één ouder en de andere ouder actief te verstoten groeien deze kinderen op tot volwassenen die:

  1. Zwart/wit denken
  2. Problemen hebben met het vertrouwen van anderen
  3. Een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben
  4. Moeite hebben met intieme relaties en het in stand houden van relaties
  5. Meer kans lopen om zelf een scheiding mee te maken 
  6. Zelf verstoten of ‘programmerende’ ouder worden
  7. Problemen hebben met autoriteit

Wat erger is, juist deze mensen zoeken hun heil in sociale beroepen - studies, en dat is nog niet alles; vanuit hun niet onderkende pijn verzinnen ze trajecten (kind uit de knel is een heel goed voorbeeld….) of bannen ze een ouder uit (de Koninklijke weg, waar de raadsonderzoekers en gezinsvoogden een patent op hebben) of ontnemen ze zelfs het gezag van de goedwillende ouder (de rechters). Dan heb ik het al helemaal niet over de rol van de advocaat..… Kijk naar menige onderwijzer/leerkracht, de scholen; bizar hoe deze club zich niet aan de wet wenst te houden! Of de politie, die jou afwimpelt; een civiele zaak, maar de rode loper voor jouw ex of de instanties blijft uitrollen en dus met meerdere maten meet, in overleg met het Openbaar ministerie.

Al met al, zullen wij de studenten van nu bewust moeten maken en vragen stil te staan bij hun idealistische gedachten om een positief verschil te willen maken;

Dat lukt alleen als ze afrekenen met hun eigen pijn. Anders doen ze precies hetzelfde als hun voorgangers en wordt ouderschap een utopie. Kunnen we maar beter ophouden om ons voort te planten, want wie wil nou al deze pijn en leed?

Vraag dus aan jullie: deel deze brief, stuur hem naar jouw studerende kind.

Help ons mee met het verspreiden van deze brief!! Stuur hem naar universiteiten. Print hem uit en plak deze op prikborden. Stuur deze brief naar redacties van studenten bladen met het verzoek deze te publiceren. Denk out-of-the box, origineel, zorg er voor dat ALLE studenten van de sociale beroepen deze brief ontvangen.

Al bereiken we er maar een paar, deze studenten kunnen voor komende generaties het verschil gaan maken.

Note: na 25 februari zal de brief aangepast worden, uiteraard. Maar help ons nu om onze toekomst uit te nodigen!