nlenfrde

Ouderverstoting is kindermishandeling. Het uitbannen van een ouder is schadelijk voor de emotionele, sociale en identiteitsontwikkeling van het kind. Daarnaast zijn er talloze (internationale) verdragen waar ieder zich aan hoort te houden.

Los van het feit dat bijvoorbeeld een GV (gezinsvoogd) enorm de fout in gaat, als blijkt dat deze persoon bezig is met beeldvorming/framing/discrimineren/vuilspuiterij/liegen en bedriegen richting een ouder. Dat is namelijk laster en smaad.

En daar mag jij, los van de geijkte klachten bij bijvoorbeeld het SKJ (de slager die zijn eigen vlees keurt), aangifte van doen!

Dus ga naar de politie als jij bewijzen hebt. Als jij in rapportages leugens ten aanzien van jou persoonlijk tegen komt. Als jij er achter komt dat de GV, achter jouw rug om, jouw huisarts, jouw werkgever, de school van jouw kind, de politie of weet ik al niet meer heeft proberen te beïnvloeden. Ga naar de politie als blijkt dat de GV tijdens de zitting liegt en bedriegt. Er wordt immers niet onder ede gehoord. Dat houdt dus wel in dat hij een dossier moet opbouwen. Dat je een hoop huiswerk hebt, door rapportages/dossiers op te vragen. Dat je het beste alles schriftelijk kunt doen en alle gesprekken op moet nemen. (Dat laatste hoef je niet te vertellen, ook al heb je moeten tekenen dat jij je aan hun huisregels houdt; de wet gaat boven huisregels).

Dus doe die aangifte, dat is namelijk een grondwettelijk recht en mag niet geweigerd worden.

Sterker nog; krijg jij vervolgens een brief van de politie dat ze er niets mee doen, dan kun je vervolgens de Officier van Justitie schrijven en aangeven waarom jij vindt dat deze persoon wel vervolgd hoort te worden. Wil die er niets mee doen, dan een heel kort briefje (zie website) genoeg om de artikel 12 procedure in gang te zetten.

Op 14 januari 2019 was Herken Ouderverstoting aanwezig bij een straf rechtszaak inzake smaad en laster, daar een gezinsvoogd aangifte had gedaan tegen een vader die in uiterste wanhoop in 2 verschillende posts op Facebook zijn nood had geklaagd over het handelen van die gezinsvoogd met naam en toenaam. Deze zaak is groots opgepakt door het Openbaar Ministerie te Arnhem. Vader informeerde bij de rechtbank naar zijn rechtspositie. Al 3 jaar had die gezinsvoogd vrij spel. Al 3 jaar was deze gezinsvoogd bezig met beeldvorming en een hetze tegen vader. De officier van Justitie en de rechter wezen vader beiden op het feit dat hij aangifte kan doen tegen de gezinsvoogd. Vader heeft verteld dat meerdere malen te hebben gepoogd, maar dat hij door de politie is weggestuurd. Dat mag dus niet aldus die Officier van Justitie…Het is toch gebeurd, aldus vader. De Officier van Justitie probeerde dit nog in twijfel te trekken, maar uiteindelijk begreep die officier van Justitie dat dit geen handige discussie was. Hij maakte zich er van af met de opmerking dat deze vader zich rechtstreeks tot hem kon wenden om de aangifte op te laten nemen!

Kijk: daar ben ik  blij mee. Dat ik dat gehoord heb. Daar kan ik wel iets mee…

Vandaar deze oproep; als een Officier van Justitie dit hoog bij laag beweert en volhoudt, dan zullen wij daar massaal gehoor aan geven, opdat het liegen en bedriegen, de persoonlijke hetze tegen een ouder, de ego’s, niet langer ten koste zullen gaan het kind!

Notitie: Bij alles een kopie naar de Nationale en kinderombudsman. Maak het groot. Wees niet bang, als wij massaal hiermee aan de slag gaan, zal er, onder druk vanuit de burger/maatschappij,  een verandering komen, simpelweg omdat het verdienmodel niet meer opgaat.

Notitie: je kunt GV (gezinsvoogd) vervangen door welke professional dan ook. Kindermishandeling is namelijk strafbaar, zo ook laster en smaad. Dus die raadsonderzoeker, gedragsdeskundige, coach, kinderbehartiger of wie dan ook, die jou in een kwaad daglicht stelt, omdat het ego boven de waarheid gaat, kan je laten vervolgen via het strafrecht.

Notitie: van directies/management mag jij de naam en achternaam voluit schrijven en vermelden, van de uitvoerenden/bijvoorbeeld een gezinsvoogd, wel de instantie van waaruit ze werken met daarnaast de voornaam en 1e letter van de achternaam.