nlenfrde

die vanuit zijn ervaring als advocaat/mediator begin jaren 90 zag hoe vaders met regelmaat ten onrechte in hechtenis werden genomen, omdat er, zoals nog steeds. valse aangiften werden gedaan.

Hij schreef hierover een artikel, dat al in 2001 en 2002 werd gepubliceerd.

Hierop volgde in 2005 een rapport; Rapport Forensische mediation

Samen met Peter Hoefnagels, heeft hij een onderzoeksmodel geïntroduceerd, waarvan hieronder een samenvatting. De rechtbank Breda heeft veel moeite gedaan om het onderzoeksmodel op grote schaal ingevoerd te krijgen. Helaas is het niet gelukt het OM geïnteresseerd te krijgen voor deze aanpak

Voor de Nederlandse burger is dit onacceptabel, de beide organisaties zullen moeten gaan samenwerken om gezamenlijk het fenomeen ouderverstoting te bestrijden.

Van Leuven heeft samen met Hoefnagels het volgende onderzoeksmodel geïntroduceerd, dat praktisch bruikbaar lijkt voor onderzoek, gecombineerd met mediation: de (ex)partners worden tezamen uitgenodigd; aandacht voor de geschiedenis, het verloop van de relatie, gezinnen van herkomst; aandacht voor gedrag en communicatie (gezinssysteem), zonodig bevorderen van aanpassing van gedrag en communicatie; hierin worden technieken ingezet die ontleend zijn aan TA (Transactionele Analyse) en NLP (Neurolinguïstisch Programmeren); aandacht voor de kwaliteit van de relatie;

de echtscheidingsbeslissing wordt gewogen, er wordt ruimte gegeven voor afscheid; aandacht voor zaken die onder de opdracht aan de deskundige vallen: in de zware zaken: de incest of mishandelingsproblemen; soms is er in de toegepaste methode sprake van ‘verdamping’ : het oorspronkelijk aanwezige probleem keert niet terug op de agenda van de ouders. Dit wijst er op dat andere, in het proces tot dit moment toe niet belichte feiten en omstandigheden ten grondslag hebben gelegen aan het eerder veronderstelde misbruik of de eerder aangenomen mishandeling. Dat is dan zo en het heeft niet veel zin het misbruik of de mishandeling naar boven te halenwanneer de behoefte van de ouders daartoe sterk is afgenomen en soms zelfs niet meer bestaat.

Verdamping is alleen mogelijk wanneer de hier beschreven methode zorgvuldig wordt toegepast met inzet van alle technieken die daar bij te pas komen; het begeleiden van gesprekken en onderhandelingen tussen partijen; het spreken met de kinderen. Voor zover ouders niet gezamenlijk tot overeenstemming komen over invulling van het ouderschapsplan/gezag; evaluatie met de (ex)partners, ouders; rapportage aan de rechter.

Inmiddels is gebleken dat de onderzoeksmethode niet alleen toepasbaar is in zaken waarin sprake is van incest beschuldiging of mishandeling. Ook volledig vast gelopen procedures betreffende gezag en omgang, alsmede gecompliceerde financiële zaken lenen zich voor toepassing van het deskundigenbericht met toepassing van mediation.