Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 3368 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

 1. Vanaf jaren 70 vorige eeuw ontstaat de mogelijkheid om te scheiden
 2. In 1985 wordt het parental alienation syndrome bekend; Prof. Gardner stelt de gedragskenmerken vast die kinderen vertonen bij een hoog conflict scheiding; echter hij denkt een nieuwe ziekte ontdekt te hebben; een syndroom bij kinderen. Het lukt hem niet hiervoor wetenschappelijke consensus te krijgen; het fenomeen schept verwarring binnen de wetenschap. 
 3. In de jaren 80 en 90 zijn de dwaze vaders actief, waaronder Joep Zander en Peter Tromp. Zonder veel succes; alleen Prof. Peter Hoefnagels, betrokken via het toetsen van rapportages van de toenmalige RvK erkent het probleem: de kenmerken die Gardner beschrijft bestaan ook in Nederland wel degelijk; hij roept alle instanties en het ministerie op om te investeren in bijscholing. Gardner wordt zelfs naar Nederland gehaald om uitleg te geven.
 4. Tevergeefs, begin 2000 moet het ministerie van V&J bezuinigen, samen met de Raad wordt besloten het probleem te bagataliseren; de raad laat Ed Spruyt, zelf een verstotende ouder, het boekje het verdeelde kind schrijven, waarin staat dat ovs nauwelijks voorkomt in Nederland. Spruyt schijnt hier een aanzienlijk bedrag voor ontvangen te hebben. Ook is Spruyt verantwoordelijk voor een eerder boek, waarin staat dat vader maar door het stof moet gaan; de koninklijke weg wordt gepropageerd.
 5. Peter Levenkamp heeft destijds al contact met de dwaze vaders en wordt zelfs geconfronteerd met een opname van Breekijzer, waarin hij toezegt het probleem ovs onder de aandacht te brengen van toenmalig minister Donner….
 6. Jarenlang gebeurt er niets,totdat in het najaar van 2015 de motie recourt wordt uitgeroepen.
 7. In het voorjaar van 2016 wordt deze aangenomen door de tweede kamer. Minister Van der Steur roept later dat jaar de divorce challenge uit. De raad voor de rechtspraak benoemt het toernooimodel bij monde van Frits Bakker, de voorzitter, en geeft aan dat de procedure op tegenspraak escalerend werkt en niet geschikt is voor echtscheiding.
 8. Het ministerie heeft zich vergist in de reactie op de Divorce Challenge; 516 oplossingen worden ingestuurd. Zelf critici sturen een inzending in, ondanks het feit dat de jury bestaat uit de rechtspraak, de raad voor de kinderbescherming en advocatuur.
 9. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 4 van de 5 winnaars meer van het zelfde zijn, oplossingen gelijk aan die uit het verleden, nog meer praten, nog meer onzin. Voorzitter Nick Huls adviseert ons dan ook om een congres te vragen voor aandacht voor ovs.
 10. Hovs heeft zich inmiddels gevormd, Anne Marie, Bernard en Marieke gaan begin 2017 actief aan de slag. Er volgen gesprekken met Maurits Barendrecht van Hiil, Carsten Herstel en Mw. De Vries van V&J, en de RvK met mevrouw Roeters.
 11. Er gebeurt echter niets; het plan Hiil, een van de winnaars blijft in de lade liggen; het plan BRAM van de RvK wordt wel verder uitgerold, terwijl het bewezen niet werkt.
 12. HOVS gaat mailen; de tweede kamer, de raad, de VFAS, iedere instantie die met scheiding te maken heeft wordt aan de tand gevoeld; en op de hoogte gesteld van het fenomeen ovs. Dee eerste persoonlijke bezoeken aan de tweede kamer vinden plaats; 
 13. De dwaze vaders maken in samenwerking met RTV oost een trilogie over ouderverstoting; die zet Vera Bergkamp aan tot het stellen van vragen in de kamer;
 14. De volledige tweede kamer wordt nogmaals gespamd; kopstukken zeggen toe ovs mee te nemen in de plannen voor het nieuwe kabinet
 15. Met succes; in september 2017 gaat het platform Rouvoet van start; ook hier een dubieuze invulling; de raad voor de rechtspraak, de raad voor de kinderbescherming en de VFAS. Drie instanties die weinig verstand van kinderen hebben,zoals Marga Akkermans, prominent kinderpsychologe terecht stelt.
 16. Bernard en Marieke bezoeken de rechtspraak in oktober 2017 n.a.v. Uitzending RTL Richard van der Weide; waarin hij stelt dat de het niet nakomen omgangsregeling strafbaar gesteld dient te worden. Ook plaatst hij opiniestuk in het NRC, waarop de rechtspraak reageert zich niet te herkennen in het artikel.... Tijdens ons gesprek kaarten wij de knelpunten bij het familierecht aan en reageren wij schriftelijk op het visiedocument van de rechtspraak.
 17. Echter, door het onder druk blijven zetten van Den Haag,maakt Rouvoet toch ruimte voor het onderwerp ovs en mogen de 'gekkies' op 13 december naar het huis van prinses Laurentien komen, om daar te vertellen over ovs.  Een emotionele bijeenkomst, maar uiteindelijk valt het kwartje bij Rouvoet en Laurentien. OVS gaat vermeld worden in het rapport.
 18. Januari 2018, Bas van 't Hoff, Bernard Havinga en ondergetekende mogen deelnemen aan de design thinking sessies bij Hiil, om na te denken over de nieuwe procedure bij de rechter.
 19. Hieruit volgt:
  1. Het scheidingsloket per gemeente
  2. Inzet van een gezinsvertegenwoordiger
  3. Het afnemen van de MASIC
  4. 20 % escalatie kan hierdoor van te voren ingeschat worden; deze groep gaat intensief begeleidt worden door gezinsvertegenwoordiger met mandaat in samenspraak met regierechter
 1. Februari 2018: presentatie rapport aan beide ministers. Rapport bevestigt het bestaan van ovs en de slechte kwaliteit van de hulpverlening (pag 25).
 2. Actie blijft uit; klemcriterium, ots, omgangsregeling, er wijzigt niets n,a.v. Het rapport. Ouders zijn enorm teleurgesteld.
 3. Mails met uiting van teleurstelling roepen irritatie op bij Rouvoet; hij stelt dat veranderingen slechts de komende jaren langzaam uitgevoerd kunnen worden. Dat valt niet uit te leggen aan de ouders; er is sprake van kindermishandeling, hoeveel meer kinderen moeten er eerst nog slachtoffer worden;
 4. In mei 2018 worden alle rechters op de hoogte gesteld van de uitkomst van het rapport en de uitkomst van het congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; rust is contra productief en ovs is kindermishandeling. Het kan niet zo zijn dat onze rechtspraak hier willens en weten aan mee blijft werken. 
 5. Rouvoet legt zijn oor te luisteren naar groep van kindercoaches, mediators, familie advocatuur en jeugdzorg. Ook Heleen Koppejan, voormalig HR manager met basisdiploma levensloop psychologie valt bij hem in de smaak. Dat zij de onderzoeksgroep van Gardner ondersteunt en daarmede haar verdienmodel van adviseur op het gebied van ovs in stand houdt is ook geen beste ontwikkeling.
 6. Ondergetekende heeft goed gesprek met projectgroep rechtspraak; duidelijk wordt de hulpvraag; hoe de diverse vormen van kindermishandeling te onderscheiden zodat de juiste afweging voor een vonnis gemaakt kan worden.
 7. Eerste stap richting wetenschap is gezet; Childress wil naar Nederland komen, Prof. Tavecchio en Diekstra zeggen toe ons te willen adviseren.