Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 15102 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Voortschrijdend inzicht.

Dit werkt alle kanten op. Zelfs jouw ex kan je voorzien van voortschrijdend inzicht. Immers, eenmaal bewust dan…. Jij kunt je bedienen van deze 2 woorden; ‘ rechter/instanties/ wie het wil weten, voortschrijdend inzicht gebiedt mij te zeggen dat ik mij nu bewust ben en niet langer mee werk aan kindermishandeling en/of ex partner geweld. Etc. Ook leuk; biedt deze woorden eens aan bij jouw ‘ tegenstander’ immers, ook die kun je bewust maken en zeggen nu je eenmaal weet wat ouderverstoting is, kun je met voortschrijdend inzicht anders handelen. Daarmee geef jij een handreiking en hoeven ze hun beleid/handelen van de afgelopen jaren niet af te vallen.

Lerend vermogen

Werkt voor iedereen. Ook voor jou, maar ach, zeker voor organisaties en het individu in het bijzonder. Dus jij dient bijvoorbeeld een klacht in voor het lerend vermogen van de organisatie en de persoon in het bijzonder….Altijd leuk!

Zorgplicht

Stap maar eens af van jouw rechten, heb het maar eens wat minder over jezelf, wat dit alle met jou doet, maar zet jouw kind centraal en wijs iedereen op jouw zorgplicht. Ook deze staat in de grondwet en in de internationale rechten van het kind; geen spelt tussen te krijgen

Contra productief!

Kijk dat is nou eens een woordje wat de rechter en/of de instanties heel goed begrijpen en in hun vakjargon gebruiken. Gebruik dit woord in jouw voordeel: rust/de koninklijke weg, afstand, is contra productief voor het kind!

Hechting van het kind.

Die staat onder druk als jij als ouder geen actieve rol in het leven van jouw kind mag hebben/spelen. Is bewezen, genoeg onderzoeken, google maar. Sterker nog; hoe jonger het kind, hoe vaker het contact er moet zijn. Liever elke dag een half uurtje bij een baby, dan eens per week een middag; in verband met de hechting dus. En die hechting is weer ontzettend belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van het kind

Identiteitsontwikkeling

aansluitend op boven. Voor de identiteitsontwikkeling van het kind en zeker een puber is het van groot belang dat het kind jou kent. Die 50% DNA om een heel mens te worden! 1 ouder kan nooit die 100% maken en niemand kan jouw rol beter invullen dan jijzelf. Dus laat je niet voor de gek houden als jouw ex aan komt zetten dat jouw kind genoeg andere rolmodellen heeft. Dus rolmodel is een fout toverwoordje waarmee de weiger ouder/verstoter jaren is weggekomen, maar met de kennis van nu/voortschrijdend inzicht gaat dat dus niet meer op!

Weiger ouder 

Een lievere versie van wat het is; de verstoter/verstotende partij. Als je dus  te veel weerstand ontvangt omdat je het hebt over ouderverstoting, omschrijf dan gedrag, de omgangsfrustratie en bestempel jouw ex als weiger ouder.