Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 15103 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Ten eerste; ben de schaamte voorbij. Trek je niet terug. Borst vooruit, ben strijdvaardig.

Strijdvaardig voor jouw kind! Dus niet strijdvaardig tegen jouw ex.

Strijdvaardig

Strijdvaardig omdat jij je hebt ingelezen. Omdat jij je nu bewust bent dat jij niet de enige bent die een verkeerde partner heeft getroffen, al dan niet geconfronteerd met een zwangerschap die destijds niet echt jouw keuze was.

Omdat jij je realiseert dat er dus jaarlijks 16.000 kinderen het contact verliezen met de uitwonende ouder, wiens ouderschap niet ter discussie stond voordat de ouders uit elkaar gingen.

Omdat jij weet dat er zeker 850.000 (!) mensen in Nederland rondlopen met een onverwerkt trauma wegens een loyaliteitsconflict.

Omdat jij een mens bent, die fouten mogen maken, wat zeg ik, omdat jij mens maakt en dus fouten maakt.

Een klap of een duw in de relatie is zo gevallen, dat zegt helemaal NIETS over jouw rol als ouder. Schaam je dus niet.

Omdat een ander jou de maat niet hoeft te nemen, ook jouw kind niet. Zeker jouw kind niet. Dat laatste heeft met respect te maken. Een kind hoeft jou niet ter verantwoording te roepen. Dat mag, als het kind ruim volwassen is en zonder enige misstap naar jou toe kan komen om het beter te weten. Tot die dag heeft het kind het gewoon met jou te doen. Net zoals een kind geen keuze zou hebben als jullie nog gewoon samen waren.

Is het kind volwassen, kan je zelfs het kind uitleggen waarom je zo gedaan hebt op dat moment. Iemand gaat niet ‘zo maar’ vreemd, heeft niet ‘zo maar’ een ander. Gaat niet ‘zo maar’ scheiden. Maar je ter verantwoording laten roepen door een kind, is vragen om ellende en niet respectvol.

Inlezen

Je hebt je ingelezen en weet wat de vreselijke gevolgen zijn voor jouw kind, mocht de verstoting/uitbanning succesvol zijn en lees de vorige tips goed na; tijd heelt NIET de wonden, tijd maakt onherstelbare littekens, met zwaardere gevolgen voor jouw kind dan jou.

Dus stop de ouderverstoting, het wegblijven uit het leven van jouw kind, jezelf te verstoppen en daarmee jouw ex(en dus kind) te bevestigen. Stop met ontkennen. Stop met bagataliseren. Stop met de hulpeloosheid en hulpbehoevendheid.

Sta op en vindt er wat van. Draag het uit! Alleen daardoor al maak jij de wereld van de verstoter kleiner.

Maak het bespreekbaar. Vertel aan ieder dat jij een kind hebt die je niet of amper ziet. Vertel dat daar een woord voor is en vraag eens of zij ook niet iemand kennen bij wie dit speelt. Jij gaat schrikken. Verwijs ze naar onze facebookpagina en website.

Tijdlijn

Zet het op jouw tijdlijn; ik mis mijn kind!!! Maar pas op, noem nooit jouw ex bij naam en toenaam en pas op met foto’s van jouw kinderen…. Is ook niet nodig, op jouw eigen pagina vertellen wat jou bezig houdt is genoeg en weet dat juist de verstotende partij, maar ook jouw kind jou stiekem volgt.

En nee, dat is niet zielig voor jouw kind! Wat pas zielig is, is dat jouw kind jou niet mag kennen, niet van jou mag houden!

Maak iedereen in jouw omgeving lid van onze pagina. Sterker nog, maak jouw ex lid en vraag of jouw ex dit jouw kind aan wilt (blijven) doen, nu die dus bewust is van de schadelijke gevolgen, het trauma, op jullie kind.

Mocht je vervolgens weer bij de rechter staan of ter verantwoording geroepen worden door de instanties, uit dan jouw verbazing/afschuw; mijn ex is nu bewust en gaat ondanks dit gegeven gewoon door! Wat vindt u daar nu van! Stel dus vragen; wat vindt u, hoe moet ik daarop reageren? Zet die lui maar eens aan het denken.

En als je dus in gesprek bent met derden, die dus zeggen dat je het kind beter met rust kunt laten, vraag ze dan eens wat zij zouden doen als zij niet meer in contact zouden zijn met hun kind? Einde discussie!

Wat dat betreft ook een mooie schift in jouw kennissen/vriendenkring.

Familie/Kennissen

Maak de familie/kennissen van jouw ex bekend met onze pagina, met de woorden ouderverstoting en de vreselijke gevolgen van het moeten ontkennen van 50% DNA, het moeten opgroeien in angst voor de uitwonende ouder. Dat ouderverstoting dus erkend is als kindermishandeling.

Stel vragen; wat zou je doen bij seksueel misbruik, fysieke mishandeling. verwaarlozing? Waarom grijp je dan niet in als je weet dat mijn kind geestelijk wordt mishandeld? Hoe komt het dat jij wegkijkt?

Ga naar jouw werkgever en vertel wat er gebeurt in jouw leven, zonder enige schaamte. Sterker nog, vraag of je een moment mag krijgen om jouw team, jouw afdeling , jouw mede-werknemers etc toe te spreken. Ga op een stoel staan en zeg: mijn kind wordt als pion gebruikt om mij pijn te doen, om mij te raken. Mijn kind wordt tegen mij opgezet. Dit raakt mij, ik kan dus soms verkeerd overkomen omdat ik radeloos ben, vol verdriet. Loop niet weg, maar vraag eens aan mij hoe het gaat! Praat niet over mij, maar met mij!

De maatschappij

Omdat verstoten ouders zich tot voorheen schaamden en zich niet durfden te uiten, want, een kind laat toch niet ‘zo maar’ een ouder vallen/in de steek, kregen juist de verstoters de overhand.

Dat zie je terug in de maatschappij.

Een goed voorbeeld is de politie. Omdat de verstoters daar de overhand kregen, is er een enorme weerstand om de (te) verstoten ouder aldaar naar behoren te helpen, aangiften op te nemen en er daadwerkelijk ook iets mee te doen.

Komt echter een verstoter daar met krokodillentranen, dan ligt de rode loper uit! Wijs de politie daarop; dat ze hun eigen collega’s in de steek laten, voorschut zetten. Pik de verstoting niet, punt!

Wethouder, gemeente, burgemeester

Ga naar jouw wethouder, naar jouw burgemeester, schrijf ze aan, mail ze en dan niet lange dramatische verhalen, maar wijs ze erop dat jouw kind slachtoffer is van ouderverstoting en verwijs iedereen naar onze facebookpagina en website met de vraag wat zij voor jou en jouw kind willen betekenen. Want is het een kwestie van willen en doen!!!!

School 

Ga naar de school en vraag een gesprek aan met de mentor, de vertrouwenspersoon of de directie en vertel over jouw situatie en vraag om neutraliteit. Dat jouw kind werkelijk veilig is op school en niet onnodig belast wordt met loyaliteit vragen (Vindt je het goed als pappa/mama ook komt naar jouw musical????serieus?!)

Ga kijken naar de sportprestaties of wat dan ook en trotseer het opstokende gedrag van jouw ex. Doe desnoods een T Shirt aan met de print: ik mag geen band opbouwen met mijn eigen kind….van mijn ex!

Vraag dossiers op 

Pareer elke leugen die over jou verteld wordt. Dus vraag dossiers op!!!!

Vraag jouw politiedossier op (zie website hoe). Jij gaat schrikken; een melding is een mutatie, waarvan jij het bestaan niet weet, maar wel bepalend is hoe jij door iedereen (politie, veilig thuis, de Raad van Kinderbescherming en Jeugdzorg) wordt behandeld.

Vraag jouw dossier op bij Veilig Thuis, bij de Raad, bij Jeugdzorg en ben alert, dat ze je niet alleen afschepen met contactjournaals.

Staan er zaken in jouw dossier die niet waar zijn, zorg er voor dat die leugens eruit gaan. Daar zijn procedures voor. Bijvoorbeeld een artikel 28 procedure. Bij de politie ligt standaard dat formulier al klaar. Moet je na gaan….

En bijt dus van je af! Als de rode loper voor jouw ex uit ligt, waarom dan niet voor jou?! Dus doe aangifte van smaad en laster en/of belediging, met verzoek tot vervolging. Laat dat erbij zetten. Bereid je op alles goed voor.

Posters/banners

We werken nog aan posters/banners, maar waarom maak je die niet zelf? Waarom maak je niet een tekst a la Loesje? 1 A4tje met de tekst; Ik mag van mijn ex geen band op bouwen met mijn kind!  Hang dat eens voor jouw raam. Borst vooruit, trots zijn op jezelf en omdat jij je hebt ingelezen en precies weet waarover je het hebt. Weet je nog? Tip 4…..

En name and shame werkt perfect bij de professionals! Dus benoem de naam van de rechter die een streep haalt door jullie leven. Benoem de gezinsvoogd die jou mee uitbant. Benoem de politieagent die jou vertelt dat je niet in de straat van jouw kind mag lopen, terwijl jij geen contactverbod hebt.

Ben niet bang! Treedt tegen ieder op die vanuit een machtspositie jou en jouw kind benadeelt.

Geef leugens en verhaaltjes geen ruimte. Niemand heeft jouw ex gedwongen om een kind met jou te maken. Jij bent ouder, voor altijd en dat mag jouw ex en diens omgeving gerust weten!