Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 15104 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Dit is 1 van onze grootste valkuilen.

Natuurlijk schiet jij in de verdediging als jij hoort hoe er over jou wordt gepraat. Natuurlijk wil jij die verhalen weerleggen. Sterker nog, zo ken jij er ook nog wel een paar…. En het startschot voor over en weer elkaar diskwalificeren is gelost!

Precies waar de instanties en ja, ook jouw omgeving, van smullen.

Weet dat dit onherroepelijk, altijd, hoe dan ook, tegen jou zal keren.

Immers, jij bent de geestelijk gezonde ouder en jij kan, als het goed is (een compliment naar jou toe) nooit zo grenzeloos en gemeen liegen en bedriegen als jouw ex. Jij hebt immers nog gezond verstand en fatsoen. Houdt dat vast!

Maar wat dan wel?

Ten eerste moet jij je realiseren dat jij te maken hebt met een ex die vanuit een jeugdtrauma niet kan onthechten. Een ex die haar/zijn eigen welzijn (? Kun je dat wel zo noemen?) zet boven dat van jullie kind. Dit gegeven ga jij niet veranderen, sterker nog, dit gegeven gaat dus niemand niet veranderen. De enige die dat zou kunnen veranderen is de verstoter zelf.

Als jij dus reageert op zijn/haar gedrag en uitlatingen is de motivatie voor de verstoter om het liegen/bedriegen te beëindigen nihil.

Eigenlijk heb je namelijk de verstoter beloond, want dit is juist wat de verstoter wil, waar de verstoter behoefte aan heeft: aandacht en jou raken, via het kind. Jou pijn doen, jou uitlokken en de strijd zo groot maken dat jij verliest; ‘ kijk/hoor/zie eens wat pappa/mamma doet/zegt…..’ En het drama is compleet.

Daarbij komt; niemand heeft jou destijds gedwongen 1 of meerdere kinderen bij die persoon te maken. Je nu beklagen is ook jezelf onderuit halen. Jaren mishandeling achter de rug? Pas maar op wat je rondbazuint. Voordat je het weet wordt dit je nagedragen. Krijg jij het verwijt dat jij jouw kinderen niet hebt beschermd en dat je dus onveilig bent gescheiden/uit elkaar gegaan. Je hebt maar mooi de kinderen daar achtergelaten, lekker egoïstisch…. Lekker onverantwoord.

Het klinkt stom en bijna bovenmenselijk, maar geloof ons, sta boven alle leugens. Negeer jouw ex! Laat in gedrag zien dat het jouw ex is die hysterisch om zich heen slaat.

Loop echter niet weg van de situatie, maar kijk in medelijden naar jouw ex. Zodra je dat kunt en jij begrijpt waarom jouw ex ‘zo raar’ doet, heb je de helft gewonnen. Dan beloon je dus niet dat foute gedrag. Kan jouw ex aardig en normaal doen dan doe jij dat ook, gaat hij/zij te keer, dan kijk je met medelijden, haal jij jouw schouders op.

Dankbaar

Sterker nog, zelf kan je nog een stapje verder gaan: je kunt zelfs in dankbaarheid naar jouw ex kijken: je hebt maar mooi prachtige kinderen aan deze ex over gehouden. Waarvoor dus dank. En….juist door het gedrag van jouw ex ben jij sterker geworden, heb jij geleerd prioriteiten te stellen, zie jij de waarde van het leven pas echt in, heb jij jouw les wel geleerd. Omdenken heet zo iets. Maar ja, wat te doen tegen al die leugens in de rechtbank? Daar wordt immers niet onder ede gehoord. Heel simpel; ronduit benoemen dat het leugens zijn.

Zeg het gewoon” beste rechter omdat er niet onder ede wordt gehoord kan mijn ex (met diens advocaat) roepen wat die wilt, maar als deze opmerkingen u zorgen baren, dan vraag ik u deze leugens /opmerkingen op feiten te willen onderzoeken. Wilt/kan u dat niet, dan verzoek ik u de griffie de opdracht te geven deze leugens niet te noteren daar deze leugens in het proces verbaal/ in de beschikking komen en een eigen leven gaan leiden. Ook al is het een hij/zij verhaal, derden zien dat niet zo en denken dat wat in de officiële stukken komt, ook de waarheid is. Wij beiden mogen dan wel weten dat dit niet zo is, helaas hebben de instanties hier nog geen kaas van gegeten.”

Instanties

En pas er voor om bij de instanties je te laten verleiden tot een hij/zij verhaal. Weet dat dit namelijk koren op de molen is voor al die instanties. Als je al wat te melden hebt, houdt het dan puur op feiten en geef daarbij al helemaal niet jouw mening.

Focus op jouw kind!  Heb het maar niet over jouw jeugd/verleden, want ook dat keert ook tegen je. Nee, heb het over jouw relatie met jouw kind! Niet meer en niet minder. Geef geen waarde oordelen over jouw relatie met jouw ex of diens familie. Houdt het op feiten, die je kunt bewijzen.

Komt er een rapport, met een vreselijk verhaal over jou, opgetekend door die raadsonderzoeker, ouderschapsbemiddelaar, jeugdzorg medewerker? Informeer dan naar de waarheidsvinding. Is het gebaseerd op feiten? Of verhaaltjes? Die verhaaltjes moeten eruit. Daar zijn wetten voor. Ga niet verder inhoudelijk dus reageren en ga vooral niet er over heen met een ja maar en dan spuien over wat jij van jouw ex vindt. Teken zo’n rapport NIET! Reageer ook verder niet inhoudelijk op zo’n rapport, maar zeg dat de inhoud zo stuitend is dat jij je niet verlaagt tot dat niveau en wilt dat of het onderzoek overnieuw plaats vindt of dat alle beweringen eruit gaan. Zet dus de instanties weer aan het werk.

Masic

Omdat dit soort ‘onderzoeken’ eigenlijk kansloos zijn, zal jij iedereen voor moeten zijn; vraag naar de MASIC. Zeg dat jij natuurlijk graag meewerkt, maar niet mee wilt gaan in een hij/zij verhaal en derhalve dus neutrale vragen verwacht, in gelijke setting (dus niet jij daar op kantoor en jouw ex lekker thuis laten bevragen). Vragen die voor beiden hetzelfde zijn.

Gaan dit soort ‘ foute’ rapporten toch naar de rechter, dan kan je daar om vernietiging vragen, wel motiveren; het zijn verhaaltjes, niet onderzocht op feiten.

En weet dat elke rapport maar maximaal 1 jaar meegaan! Immers, in een half jaar kan al zo veel veranderd zijn, dat na een jaar het oude verhaal al niet meer ter zake doende is.

Verhalen over fysieke mishandeling naar jouw ex toe? Dat zegt NIETS over jouw ouderschap!  En daar gaat het om. Houdt dat centraal.

Politie

Een extra noot gaat over de politie: Vraag jouw politie dossier op. En ja, misschien zal jij dat , zo lang de omgang gefrustreerd wordt, elk jaar moeten herhalen.

Waarom? Omdat iedereen zo maar naar de politie kan huppelen en meldingen kunnen doen. Meldingen worden niet doorgegeven aan jou en meldingen worden over het algemeen niet nagetrokken op waarheid/feiten. Maar die meldingen gaan wel een eigen leven leiden, daar er wel overleg is met bijvoorbeeld een wijkteam. Of als jij bij de politie staat, dat zij jou toch anders behandelen dan de gemiddelde burger.  Ook krijg je zo een inkijkje in de zieke geest van jouw ex, de leugens die hij/zij verspreid.

Sterker nog, weet jij zeker dat het leugens zijn, dan kan jij een formulier aldaar invullen, een artikel 28 procedure, opdat deze leugens dus worden verwijderd!

Kom jij er achter dat de leugens zo destructief zijn dat jij jouw omgang verliest/dreigt te verliezen en kan jij dus aantonen dat die leugens van jouw ex komen, ga dan zelf naar de politie en doe aangifte wegens laster/smaad/belediging. Hoe? Kijk op onze website onder ‘politie’.

Haal diep adem 

Boven alles, haal heel diep adem! Reageer nooit vanuit jouw emotie. Laat het even rusten, die paar dagen kunnen er ook nog wel bij. Stel desnoods vragen op onze facebookpagina of in een pb (messenger) opdat Herken Ouderverstoting ze anoniem aan de groep voor kan leggen.

Ga dus, hoe dan ook, geen verhaal halen en laat je niet verleiden tot een reactie.  Beloon jouw ex niet. Maar roep jouw ex een halt toe binnen de wet. Dus haal de wet waarheidsvinding (3.3 jeugdwet) aan bij de instanties. Vindt er meteen wat van bij de rechter, kijk regelmatig jouw dossiers in, zeker bij de politie, maar ook instanties als je daar mee te maken hebt. En heb je schriftelijk bewijs of verklaringen van derden met die leugens, doe direct aangifte met verzoek tot vervolging.