Menu
nlenfrde

Goed nadenken over het ouderschap; ouderschap brengt namelijk plichten met zich mee. Heb je de juiste partner; is hij/zij geschikt om samen kinderen mee te krijgen? Heb goede gesprekken vooraf, stel een ouderschapsplan op. Voeg hier ook aan toe hoe je een eventuele echtscheiding zou willen laten verlopen.

Erkenning van jouw kind is niet voldoende; het gezamenlijk gezag zal ook geregeld moeten worden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/gezamenlijk-gezag-kind

Advies 

Gezamenlijk gezag is in het belang van het kind. Jouw ouderschap wordt geformaliseerd; je hebt het recht om mee te kijken in medische kwesties, schoolkeuzes, reizen naar het buitenland, verhuizen, huisarts, tandarts, en overige instanties. De praktijk leert dat bij aangifte van mishandeling, de biologische ouder niet zo snel het gezag over het kind krijgt. De maatschappij redeneert dat er bij geen gezamenlijk gezag wel iets met de biologische ouder aan de hand zal zijn.

Heb je plannen om te gaan scheiden en heb je kinderen, realiseer je dan dat een echtscheiding niet altijd in goede harmonie verloopt. Je zult goed voorbereid weg moeten gaan. Denk aan je kinderen, niet alleen aan jezelf. Als jij je kinderen uit schuldgevoel achterlaat bij je (narcistische) partner, zijn de kinderen aan haar/hem overgeleverd.

Word je ongewild in procedures betrokken, laat weten dat je het hier niet mee eens bent. Maak zelf een pleitnota van maximaal 10 minuten en lees deze voor. De rechter wordt geacht je hier de gelegenheid voor te geven. Vraag een regierechter aan en gebruik bij voorkeur geen advocaat, gebruik een advocaat eventueel alleen voor het indienen van de stukken.

Informatie Familierecht

Wees aanwezig in de rechtszaal; laat bij elke leugen jouw antwoord hierop noteren door de griffier! Op papier wordt dan vastgelegd dat er tegengas is gegeven. Een proces verbaal kan door de tegenpartij gebruikt worden richting de instanties. Hou de regie in handen; zorg dat jij ook aan het woord komt. Lees de blog van Anne Marie over advocaten

; een vechtadvocaat is fel en fout, een advocaat die je hier tegenover zou kunnen zetten is nauwelijks te vinden. Maar uiteindelijk neemt de rechter toch de beslissing. En deze rechter wordt weer in het gareel gehouden door de top van justitie, die er wel voor zorgt dat het beleid gehandhaafd wordt om alle baantjes in de sector veilig te stellen.

Maak goede afspraken met een advocaat; onderlinge communicaties tussen advocaten trekt deposito’s leeg. Kijk vooraf goed naar de kosten. Weet dat een advocaat het woord voert; jij mag niets zeggen. Naast jou zit een advocaat waarvan je denkt; vind je er nog wat van? Ga je nog wat zeggen op al de leugenachtige aantijgingen van de tegenpartij? Is die advocaat al die duizenden euro’s wel waard? Je kunt ook je zelf vertegenwoordigen. Het geld kun je beter aan je kind besteden.

Informatie advocaten

Heb je te maken met een van de andere ketenpartner; zorg dat je hier zo snel mogelijk vanaf komt. Werk met feiten; laat instanties er zelf achter komen hoe het werkt. Wat gaan deze instanties daar uiteindelijk aan doen?

Informatie instanties

Beste ouders, 1 van de eerste tips die ik ouders geef, is het maken van een tijdlijn. En begin dan niet bij de scheiding, of de geboorte van jouw kind. Nee, begin eens bij het moment dat jij jouw ex leerde kennen. Schrijf beknopt de hoogte en diepte punten op, het gedrag, de feiten. Niet jouw mening of emotie erbij.

Dit werkt echt inzichtelijk voor jou, het maakt jezelf bewust en daarnaast kan jij die tijdlijn aanvullen en altijd indienen als processtuk of bewijs bij instanties.
En ach, laten zien aan jouw (volwassen) kind, mocht je nog in contact komen en door kind ter verantwoording geroepen worden.

Tijdlijn aanleggen:

Een tijdlijn kun je aanleggen door feitelijk bewijs in chronologische volgorde naast elkaar te documenteren.

Feitelijk bewijs is bijvoorbeeld een mailconversatie, foto, geluidsopname, video-opname, verzuimoverzicht van school, medisch dossier huisarts, gespreksverslagen, rapportages, aangiftes, beschikkingen etc.

Hierna kun je categorieën aanbrengen in de tijdlijn, waardoor je een aantal sub-tijdlijnen krijgt. Bijvoorbeeld: Omgangsregeling, Overdrachten, communicatie, Reizen naar het buitenland, Hulpverlening, Justitie en Familierecht.

Nemen we bijvoorbeeld de categorie / sub-lijn ‘Omgangsregeling’, dan verzamelen we chronologisch alle feitelijke bewijzen die met de omgangsregeling te maken hebben. Wanneer, hoe vaak, hoe lang werd de omgang niet nagekomen? Hoe vaak werd dat door de ene ouder veroorzaakt? Hoe vaak door de andere? Etc etc.

Na verloop krijg je dan een aantal tijdlijnen die je kunt omzetten in cijfers in een korter overzicht. Hiervan zie je een fictief voorbeeld op de foto’s.

Dit kun je gebruiken in bijvoorbeeld een rechtszitting als de bovenste productie. De rechter ziet dan in één oogopslag wat er feitelijk is gebeurt, hoe vaak dat gebeurt, wie hiertoe de aanleiding was, etc etc. (Een rechter voelt er weinig voor om honderden e-mails te lezen, geluidsopnames te luisteren etc.

Je kan het ook overhandigen – zonder iets te verwachten – aan een hulpverlener. Als de hulpverlener het niet wil gebruiken, dan kan je vragen wat de reden hiervan is en of de huloverlever dit op schrift wil zetten. Doet de hulpverlener dit niet dan stuur je de hulpverlener zelf een correcte brief, met daarin het feit dat je het overzicht ter inzage hebt aangeboden, de hulpverlener het niet gebruiken wilde en de vermelding van de eventueel aanwezige of afwezige redenen ervan. Dit is dan weer bewijs dat je aan de tijdlijn toevoegen kan.

Je wordt als het ware een observator, registrator, en archiveert alles. Je kan eventueel een tijdlijn aanmaken die gaat over hoe je je voelde, wat je beleefde, hoe je reageerde, welke acties je ondernam. Zo krijg je ook inzicht in je eigen patronen, acties en reacties en het handelen dat daaruit voortvloeide.

Wanneer je naar een overzicht in de foto’s kijkt, dan begin je waarschijnlijk zelf al bepaalde conclusies te trekken. Dit laat je aan een advocaat over, of aan de hulpverlener die het wel wil inzien en gebruiken. Zelf doe je daar niets mee. De anderen zijn immers DE deskundigen. Je verzameld alleen feiten, zet ze op een rijtje en geeft hoeveelheden (cijfers) aan. Je doet als het ware zelf het feitenonderzoek / aan waarheidsvinding. Conclusies laat je formuleren door een advocaat.

Een stapje verder gaan is ook mogelijk.

Bijvoorbeeld:

Een lijn aanmaken waarin zichtbaar wordt wanneer geweld toeneemt of juist afneemt. Een lijn die zichtbaar maakt wanneer de omgang minder vaak niet word nagekomen en wanneer de omgang vaker niet wordt nagekomen.
Een tijdlijn van nieuwe partners van de ene ouder etc. Ook uit deze lijnen kun je cijfers extraheren:

Bijvoorbeeld in 100 % van alle gevallen dat de ene ouder een nieuwe partnerrelatie aanging is er een toename van 40 % van overdrachten waarbij geweld gebruikt wordt. Of juist omgekeerd: in 100 % van alle gevallen van een nieuwe partner werd de omgangsregeling vaker nagekomen of verzocht ene ouder de andere ouder het kind vaker of langer te zien.

Of: In 80 % van alle schoolvakanties neemt de hoeveelheid dreigende email's vanaf 3 weken voorafgaand aan deze vakantie toe met 60 %. Of: 85 % van al het kortdurend ziekte verzuim van school begint op vrijdag voorafgaand het omgangsweekend met de andere ouder. In 60 % hiervan is er sprake van een weekend aansluitend op een schoolvakantie bij de andere ouder, in 30 % is dit een weekend met aansluitend een feestdag en in 10 % betreft het ziekte voorafgaand aan een normaal omgangsweekend.

In 10% van alle kortdurend ziekteverzuim van school is het kind gezien door de huisarts. In 100 % van alle gevallen van ziekte blijkt bij navraag bij de huisarts dat de ene ouder de ziekte veel ernstiger aan de andere ouder voorspiegelde. In 80 % van alle ziekte vertelde de ene ouder dat het kind niet vervoerd kan worden tegenover 80 % waarin de huisarts aangeeft dat het kind wel vervoerd kan worden en kan uitzieken bij de andere ouder.

Voorwaarde is wel dat je van alles, maar dan ook echt van alles bewijsmateriaal vastlegt.

Het helpt om zelf e.e.a. feitelijk aan te kunnen tonen.
In plaats van zeggen: “Die ouder doet altijd vlak voor een vakantie dit en dat, en altijd als er een verjaardag is dan gebeurt er zus en zo”, kun je nu een geordend overzicht van feiten overleggen van ongeveer 2 dubbelzijdige A4tjes.
Daarachter, gebundeld, alle e-mails, brieven, opnames etc.

Ik ben begonnen met het uitwerken van mijn eigen tijdlijn.

Het overzicht in de foto’s is fictief.