Menu
nlenfrde

Promoties

Hier vindt u de promoties van Herken Ouderverstoting

Tip van de Week

Hier vindt u veel bruikbare tips

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten

Symposium

25 februari 2019

Oproepen

Overzicht van de verschillende oproepen

Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 12329 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Bij het selecteren van een familietherapeut, vraag om deze informatie:

Hun Vitae

Haal hun vitae vooraan en bespreek het met hen. Vraag hen om hun klinische achtergrond te beschrijven (welk type training zij hebben gevolgd en het type pathologie dat zij behandelen). Begin met een open vraag om hen in het kort hun achtergrond te laten beschrijven.

Vraag hen dan of ze een achtergrond hebben die werkt met gehechtheidsgerelateerde pathologie. Als ze 'ja' zeggen, vraag ze dan om je op hun vitae te laten zien waar ze hun training hebben gevolgd in het werken met gehechtheidsgerelateerde pathologie. Ga niet verder op het punt.

Vraag dan of ze een achtergrond hebben die werkt met pathologie van de persoonlijkheidsstoornis. Als ze ja zeggen, vraag hen dan om u op hun vitae te laten zien waar ze hun training hebben gevolgd in het werken met persoonlijkheidsstoornispathologie. Ga niet verder op het punt.

Vraag dan of ze een achtergrond hebben in de therapie van familiesystemen. Als ze 'ja' zeggen, vraag ze dan om je op hun vitae te laten zien waar ze hun training in therapie voor familiesystemen hebben gevolgd. Ga niet verder op het punt.

Als ze ja antwoorden op een van deze vragen, zullen ze hoogstwaarschijnlijk friemelen en vage en off-track antwoorden bieden op je vervolgvragen.

Als ze nee antwoorden op de eerste vraag - dat ze geen achtergrond hebben die werkt met gehechtheidsgerelateerde pathologie, geen ervaring met pathologie van persoonlijkheidsstoornissen, en geen ervaring met het werken met familiesysteempathologie - of als ze je vage en onhandige antwoorden geven over onderwerpen op uw "Toon mij waar ..." vragen, dan weet deze professional in de geestelijke gezondheidszorg niet wat hij doet in verband met gehechtheidsgerelateerde familiepathologie rond echtscheiding en u zou deze therapeut waarschijnlijk niet moeten kiezen.

Het is zelden verstandig om in sanitair of in psychotherapie iemand te selecteren die niet weet wat hij of zij doet om het probleem op te lossen. Ze maken de dingen eerder nog erger.

Echter, in dit huidige klimaat van ongebreidelde en wijdverspreide professionele onwetendheid en incompetentie, zult u waarschijnlijk geen enkele professional in de geestelijke gezondheidszorg tegenkomen die een achtergrond heeft in het hechtingssysteem, persoonlijkheidsstoornispathologie en familiesysteemtherapie.

Het probleem

Nou dat is een probleem.

Vraag hen of ze bereid zijn om te overleggen met een klinisch psycholoog die u hebt geïdentificeerd met specialistische kennis in deze domeinen van pathologie en die ermee heeft ingestemd om als een klinische consultant te fungeren.

Als ze 'ja' zeggen, geef ze dan mijn e-mailadres (http://www.drcachildress.org/asp/Site/ContactUs/index.asp) met instructies om me een e-mail te sturen met het verzoek professioneel tot professioneel te consulteren. Als de professional in de geestelijke gezondheidszorg dit probleem oplost en contact met me opneemt, selecteert u deze therapeut.

Als je geen ervaren therapeut of een niet-bekwame therapeut kunt vinden die bereid is om kennis te maken, is dat een probleem.

Je krijgt een elektricien die een openhartoperatie uitvoert en de patiënt gaat dood. Ze kunnen een geweldige elektricien zijn, en ik durf te wedden dat ze een klusje kunnen plegen als ze je huis opnieuw bedraden, maar dat ze geen open-hartoperaties moeten doen.

Begin altijd met het vragen aan de beroepsbeoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg voor hun vitae en bekijk deze samen met hen om hun achtergrond en opleiding te begrijpen. Het is een sollicitatiegesprek.

Craig Childress, Psy.D.
Klinisch psycholoog, PSY

1. Psycholoog

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (gedachten, gevoelens, wensen) en het gedrag van de mens.

De term psycholoog is in Nederland sinds 1993 niet meer beschermd. Om toch onderscheid te maken tussen mensen die zich eenvoudigweg psycholoog noemen en mensen die een universitaire studie hebben afgerond, heeft het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) de classificatie Psycholoog NIP ingesteld.

Dit houdt in dat alleen psychologen met een afgeronde universitaire opleiding tot Master in de psychologie, aangevuld met een jaar praktijkervaring zich Psycholoog NIP mogen noemen.

2. Gezondheidszorgpsycholoog (ook wel: GZ-psycholoog)

Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd en kan werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg.

GZ-psycholoog is in Nederland een beschermde titel. Een GZ-psycholoog die voldoet aan de wettelijke opleidingseisen kan zich registreren in het BIG-register.

Met een BIGregistratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht.

BIG is een afkorting van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg.

Zowel een psycholoog als een gezondheidszorgpsycholoog behandelt psychische problemen (zoals verdriet, verslaving, depressie, angst, fobie) en problemen in de levenssfeer (denk aan verlies- en rouw, burn-out, relatieproblemen).

Hoofdtaken van de psycholoog zijn het vaststellen van de diagnose en behandeling van je klachten. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast.

3. Klinisch psycholoog

Een klinisch psycholoog is een gespecialiseerde GZ-psycholoog die na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog heeft afgerond.

Het werkgebied van de klinisch psycholoog bestaat uit het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen en het verrichten van crisisinterventies.

De klinisch psycholoog is veelal werkzaam in instellingen als ziekenhuizen, maar kan ook een zelfstandige praktijk voeren.

Klinisch psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Klinisch psychologen.

4. Psychotherapeut

Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten.

De behandeling door een psychotherapeut kan zowel klachtgericht als persoonsgericht zijn. De psychotherapeut biedt een behandeling die vaak intensiever en langduriger is dan die van bijvoorbeeld de GZ-psycholoog.

Een psychotherapeut heeft zowel aandacht voor de sociale omgeving van de cliënt als voor de cliënt als individu.

Psychotherapeuten hebben een postdoctorale beroepsopleiding van minimaal vier jaar gevolgd.

Het beroep van psychotherapeut valt, net als dat van de Klinisch psycholoog en de GZ-psycholoog, onder de wet BIG, de wet die de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg beschrijft.

Voor behandeling door een psychotherapeut is een verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een huisarts of een psycholoog. ‘Psychotherapeut’ is in Nederland een beschermde titel:

alleen wanneer men een erkende opleiding tot psychotherapeut heeft gevolgd, en staat ingeschreven in het BIG register, mag men zich psychotherapeut noemen.

Bron: Taytelbaum psycholoog Amsterdam