nlenfrde
Mediation? Forensische mediation? Inbrengen verslagen in procedure?
 
Enkele losse opmerkingen van mij m.b.t. mediation en het inbrengen van niet forensische mediation verslagen in een procedure.
 
De rechter heeft NIET automatisch voor een mediator gekozen en wij konden zelf iemand voorstellen. Ga dus goed op zoek naar iemand met een goede psychologische achtergrond en indien mogelijk ervaring m.b.t. ouderverstoting.
 
In mijn geval had moeder juist forensische mediation voorgesteld en is ze er op het laatste moment tijdens de zitting van terug gekomen. De reden was waarschijnlijk dat ze niet wilde dat de verslagen in de (toen nog niet gestarte) bodemprocedure kunnen worden ingebracht.
 
Echter, moeder heeft dusdanig haar bevoegdheid en gezag misbruikt dat ik alsnog de mediation verslagen ga inbrengen in de procedure. Dit ondanks de getekende geheimhoudingsclausule en op basis van de volgende jurisprudentie:
 
"Het belang van de vrouw is daarmee dusdanig zwaarwegend, dat nakoming van de geheimhoudingsverplichting die normaal gesproken geldt, niet kan worden gevergd. […] Het hof zal derhalve kennisnemen van de inhoud van het mediationverslag."
 
„…dat het in het geding brengen van een dergelijk stuk geenszins voor de hand ligt, te minder daar partijen geheimhouding afspraken, maar dat alles geen argumenten oplevert die zo zwaar wegen dat (appellant) een dergelijk stuk niet als bewijs zou mogen gebruiken.”
Hof Amsterdam 22 februari 2011, zaaknummer 200.043.879/02 en 200.062.694/01
 
Ook de vraag of een mediator, met een beroep op de contractuele geheimhoudingsplicht, mocht weigeren een getuigenverklaring af te leggen, werd door de Hoge Raad negatief beantwoord.

Bron: bijdrage van een ouder