nlenfrde

Er zijn betrokken volksvertegenwoordigers. Zeker Lisa Westerveld (GroenLinks) wil het verschil maken en is met ons in overleg. Woensdag 15 mei komt de commissie Kindermishandeling/huiselijk geweld weer samen en worden de ministers Hugo de Jonge (WVS) en Sander Dekker (JenV) weer bevraagd.

Nu waren wij de vorige zitting aardig ontsteld. Minister Sander Dekker beëindigde de bijeenkomst met de boodschap dat er helaas niets aan ouderverstoting te doen is. 

Ondanks het feit dat deze man beter hoort te weten. Immers, hij kan wel verwijzen naar een WODC rapport, maar nadien heeft het symposium plaats gevonden en is Dr Childress met Dorcy Pruter nota bene voor een vier uur durende prive sessie op het ministerie geweest met de boodschap dat er wel degelijk genoeg aan ouderverstoting is te doen. Geveinsde hulpeloosheid vanuit het Ministerie VenJ en WVS

Met een gevoel van urgentie zien wij graag dat er doorgepakt wordt. Vandaar dat wij erg vereerd en blij zijn dat er naar onze mening en input wordt gevraagd en dat wij mee mogen denken. Onderstaand onze bijdrage aan de motie:

Beste Lisa,

Prima opzet, echter ouders willen nu graag doorpakken en afstappen van de hulpeloosheid. Sander Dekker weet veel beter; na de uitgave van het WODC rapport heeft het wetenschappelijke symposium in het Erasmus MC plaatsgevonden. Daar is gesproken over de oplossing. Twee dagen later is Dr. Childress samen met Dorcy Pruter persoonlijk langs geweest om deze oplossing uit te leggen.

Via het stellen van een diagnose, wat in principe standaard is in de zorg, kan aangetoond worden waarom deze kinderen het contact met een ouder verbreken. De diagnose kan ook in Nederland gesteld worden, mits de juiste professionals ingeschakeld worden. Daarnaast is het mogelijk om kinderen met hun ouders te verenigen middels de training van Dorcy Pruter.

Wij stellen dus een onafhankelijke commissie voor (onderzoeksraad voor de veiligheid, we hebben tenslotte te maken met kindermishandeling en ex-partnergeweld) die samen met ervaringsdeskundigen de oplossing concreet gaat uitwerken.

Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat volgens het rapport “Scheiden... en de kinderen dan?” jaarlijks 70.000 kinderen te maken krijgen met een echtscheiding van de ouders;

Overwegende dat naar schatting 7200 scheidingen worden getypeerd als conflictueuze of vechtscheidingen;

Overwegende dat 20 procent van de kinderen als volwassenen geen contact meer heeft met een van beide ouders, meestal de vader;

Overwegende dat er vaak weinig kennis is bij jeugdzorgprofessionals, politie en justitie over ouderverstoting;

Overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er manieren zijn om ouderverstoting te herkennen;

Verzoekt de regering om op korte termijn te zorgen voor implementatie van de wetenschappelijke consensus omtrent ouderverstoting door de standaard inzet van een nulmeting,  het afschaffen van de procedure op tegenspraak, inzet van de regie-rechter en het opschalen naar een universitair geschoolde vorm van hulpverlening middels klinische- trauma psychologie.

Vraagt daarnaast om een onafhankelijke commissie die zich samen met ervaringsdeskundigen richt op de concrete uitvoer van de oplossingen voor  de complexe scheiding waarbij proces stapeling en ouderverstoting (= kindermishandeling en ex-partnergeweld) kenmerkend zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hartelijke groet,

Anne Marie en Marieke