Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 15104 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Helaas, dit is niet waar Herken Ouderverstoting voor kiest en wij hadden deze verklaring liever achterwege gelaten, maar de omstandigheden dwingen ons er toe helderheid en duidelijkheid te verschaffen. Naarmate Herken Ouderverstoting een steeds grotere rol kreeg en met name door heel veel ouders werd ontdekt, is de weerstand vanuit de overheid ongekend toegenomen. Wie waren/zijn wij om hen te adresseren? Herken ouderverstoting is tot nu toe de enige die zich aan de afspraken houdt; wij informeren ouders, wijzen hen op de mogelijkheden die er zijn en vooral ook op hun eigen verantwoordelijkheid, wat zij zelf kunnen doen, zonder hun kind onnodig extra te belasten. Daarnaast spreken wij ieder er op aan die ouderverstoting faciliteert en/of in stand houdt.

Natuurlijk hebben wij de tijd mee. Door middel van de sociale media hebben wij een groot bereik en durven wij het aan om de verantwoordelijken te confronteren, in het belang van de maatschappij. De afgelopen maanden zijn wij enorm tegen gewerkt. In juni 2018 is de website tijdelijk gekaapt en hebben eenmanspitters een poging ondernomen om zich de naam Herken Ouderverstoting toe te eigenen. Deze actie is uitgemond in een proces dat door ons gewonnen is! De website hebben ze terug moeten geven, als ook onze naam.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:5063&showbutton=true

Rond die tijd zijn wij actief benaderd door Arnoud Siekmans en Krijn ten Hove.

Het zou verstandiger zijn om de naam vast te laten leggen in een stichting. Daarmee zouden we dan aan fondsenwerving kunnen doen, om nog meer bewustzijn te creëren en we zouden een entiteit zijn, waardoor bijvoorbeeld het ministerie van VenJ een gesprekspartner zou krijgen, die ze zouden willen ontvangen en serieus nemen. Nou ja, met andere woorden; dan zou het platform Scheiden zonder schade van André Rouvoet geen excuus meer hebben ons af te wijzen….. Arnoud Siekmans bood zich aan als voorzitter en woordvoerder. Krijn ten Hove wilde graag vice voorzitter worden. Marieke van Woerkom secretaris en een grootvader, die ik al een tijdje ken heb ik benaderd of hij penningmeester wilde worden. Samen hebben wij gewerkt aan de doelstellingen en die dienden als basis om de stichting te deponeren. Daarnaast kreeg ik hulp vanuit een ouder die de nodige ICT kennis had en ons wilde helpen met het bouwen van een nieuwe/betere website.

Vanaf het moment dat de stichting geformaliseerd was begon de ellende. Van die doelstellingen bleef niets meer over. Krijn ten Hove gebruikte de stichting voor zijn zwartboek richting Jeugdzorg. Ja, daar is een hoop mis, echter wil Herken Ouderverstoting zich enkel bezig houden met de kinderen die een OTS of UHP krijgen als gevolg van de scheiding. Ik heb Krijn daarop aangesproken. Iets wat hem irriteerde. Al snel bleek dat hij de stichting inzette voor zijn persoonlijke hetze tegen Jeugdzorg.

Volkomen stuitend bleek de houding van Arnoud Siekmans. Eenmaal voorzitter van de stichting heeft hij alles op alles gezet om Marieke en mij te verwijderen. Zo wilde hij een aparte website. Hij wilde niets met ons,Herken Ouderverstoting, te maken hebben. Hij wilde een ander logo, een andere Facebook pagina. En toen hij daar de nodige tegengas op kreeg is hij iedereen zodanig tegen elkaar uit gaan spelen en informatie tegen gaan houden dat ik meer bezig was met drama en brandjes blussen dan ouderverstoting te adresseren. Steeds meer kreeg ik het vermoeden dat Arnoud een eigen agenda heeft en een dubieus lijntje met het Ministerie en zeker het platform Scheiden zonder schade van Rouvoet. Want hij kreeg persoonlijk wel dat kopje thee, maar wat hij met Andre Rouvoet had besproken mochten Marieke en ik niet weten. Sterker nog, onze ‘voorzitter’ vertelde ons dat wij ons niet meer mochten wenden tot het ministerie van J&V en al ons al helemaal koest moesten houden ten aanzien van het platform.

In 1 keer was het gevoel van urgentie verdwenen en sloot Arnoud zich aan bij de visie van het Ministerie en het platform: een kwestie van de lange adem!!!

Terwijl het wel gaat om 16.000 kinderen per jaar! Terwijl het wel gaat om verloren generaties, gewoon omdat het zo kan. Omdat niemand in de keten van plan is een eind te maken aan deze ellende.

Als tussen oplossing heb ik de stichting aangeboden/ verteld dat zij dan maar hun ding moesten doen. Immers als ze het dan beter weten en kunnen; graag doen! Maak het waar! Ik wilde mij weer concentreren op de basis; de ouders! Via blogs en Facebook. Maar dat was niet genoeg; ik zal de mails niet publiceren, daar sta ik boven, maar het was nog al een eisen pakket, waarbij ik eigenlijk alles moest afgeven. De integriteit van Marieke en mij werd door Arnoud publiekelijk te discussie gesteld, wij zouden zogenaamd de komende ANBI status in de weg staan…. Omdat Marieke van Woerkom helemaal geen zin had in de hoofdelijke aansprakelijkheid vanuit het bestuur, zeker in verhouding tot het verhaal jegens Jeugdzorg, heeft zij haar secretarisschap teruggegeven. Voor mij was dat het moment om de handdoek in de ring te gooien, te meer daar de eisen ongekende vormen aannamen. Ik heb het netjes willen oplossen. Hun zelfs ‘gratis’ het stichtingsgedeelte van de website gegeven. Er maar niets van gevonden dat copy/paste de website werd overgenomen. Onder het motto hoe meer aandacht voor ouderverstoting , hoe beter. Uitgaande van eigen kracht, geloven in hetgeen waar Herken Ouderverstoting voor staat.

Maar dat is blijkbaar niet genoeg voor Arnoud en die lege stichting. Het plannetje is immers niet gelukt, Herken Ouderverstoting is ook hier weer sterker uitgekomen en mijn handen vrij van al die drama heeft voor een grote stap voorwaarts gezorgd , richting een oplossing: kwestie van willen en doen. Ook al hebben wij al wat weekjes geleden aangegeven dat Herken Ouderverstoting en de stichting niet bij elkaar horen, nog steeds proberen Arnoud en Krijn mee te liften op de talloze ruggen en ellende via ons platform. Naar buiten toe (politiek, diverse contactpersonen van Herken Ouderverstoting waaronder wetenschappers en ja natuurlijk het ministerie) proberen Arnoud en Krijn de indruk te wekken de verstoten ouders te vertegenwoordigen. Waarbij ze niet schuwen ons naar beneden te halen. Wat wel erg apart is, daar ze zelf op hun eigen website en facebookpagina zetten dat ‘onze visies’ te ver uit een liggen. Waarom dan wel vast houden aan de naam (h)erken ouderverstoting? Als je niets met ons, de internetgekkies, te maken wilt hebben?

En ja, dat onze visies uit een liggen is een feit! Herken Ouderverstoting voelt als geen ander de urgentie en weet dat het een kwestie is van willen en doen.

 

 

Dat zij zich moeten verlagen tot dergelijke insinuaties geeft te denken, zeker in de openbaarheid. Dat het zeker niet een zaak van de lange adem is. Niet met 2 kinderen per uur! Niet met alle kansen die wij ouders hebben om zelf het contact te herstellen, maar dan moet je daar wel van bewust zijn. En willen zijn…. Het is ronduit stuitend dat de stichting dus misbruik maakt van de naam waar wij heel hard aan hebben gewerkt, maar elke vorm van bewustwording en actie bereidheid tegen werken. Al met al neemt Herken Ouderverstoting officieel afstand van die stichting en hopen wij oprecht dat Arnoud en Krijn het fatsoen hebben de stichting om te dopen in ‘verstoten ouders’ daar zo hun website en andere sociale media ook zo heten. Opdat elke vorm van verwarring dan uit de weg geruimd kan worden en zij werkelijk vanuit hun eigen kracht hun eigen visie (de lange adem) uit kunnen blijven dragen.

 

 

29 november 2018

Annemarie van Mackelenbergh

De oprichter van Herken Ouderverstoting

 

Ook interessant om te lezen….:

https://annemarievanmackelenbergh.wordpress.com/2018/11/22/het-moet-niet-gekker-worden/

Mail 14 januari Arnoud Siekmans :
Quote uit de mail 14 januari verstuurd door dus de ex-voorzitter van stichting Herken Ouderverstoting:
Hierbij mijn conclusie: ik hoef geen overdracht van een site. Doek de hele boel maar op. Schrijf de stichting uit, hef de site op en hef de mail op. Ik zal het wel op me nemen om Den Haag te informeren. Graag een akkoord per mail van een ieder voor dit besluit, zodat ik niet weer de kop van jut ben. 

Het ga jullie oprecht goed! 

Met vriendelijke groet,
Arnoud Siekmans
 
 
Mail 22 januari van Krijn ten Hove :
"Door verschillende privé omstandigheden heb ik mij in de afgelopen maanden op veel vlakken afzijdig gehouden. Daarnaast is mijn focus ook niet meer gericht op OVS alleen maar op de problemen in de JZ algemeen en JBB in het bijzonder. In de komende weken zal daar het e.e.a. verder in gaan gebeuren.
 
 
Ik wens je veel succes met het congres volgende maand waarbij jij je richt op een, niet onbelangrijk, deel van de inhoudelijk casuïstiek. Dit is een inhoudelijk onderdeel van hulpverlening en hoe met het probleem OVS om te gaan. Zoals gezegd gaat mijn focus samen met de verschillende partijen waar ik mee samenwerk naar het stelsel in de breedte: wetgeving, organisatie, attitude, rol gemeenten etc. Dit staat verder los van de richtlijnen en wenselijke aanpak van OVS. Ik wens jou en Marieke op dat stuk veel succes."